Wstępne roszczenia dla bezrobotnych w USA wzrosły o 29 000 w tygodniu kończącym się 1 października.
Po danych indeks dolara amerykańskiego utrzymuje się do umiarkowanych dziennych wzrostów powyżej 111,00.
W tygodniu kończącym się 1 października wpłynęło 219 000 wniosków o bezrobocie, jak wynika z cotygodniowych danych opublikowanych przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych (DOL) w czwartek. Ten wydruk był zgodny z wydrukiem z poprzedniego tygodnia w ilości 190 000 (zrewidowano z 193 000) i wypadł gorzej niż oczekiwano 200 000 na rynku.

Dalsze szczegóły publikacji ujawniły, że sezonowo wyrównana stopa bezrobocia ubezpieczonego wyniosła 1%, a 4-tygodniowa średnia krocząca wyniosła 206,5 tys., co stanowi wzrost o 250 w stosunku do skorygowanej średniej z poprzedniego tygodnia.

„Liczba zaliczki dla sezonowo wyrównanego ubezpieczonego bezrobocia w tygodniu kończącym się 24 września wyniosła 1 361 000, co stanowi wzrost o 15 000 w stosunku do zrewidowanego poziomu z poprzedniego tygodnia”, podał DOL.

REAKCJA RYNKU
Indeks dolara amerykańskiego wycofał się z sesyjnych maksimów po tym raporcie i ostatnio zaobserwowano wzrost o 0,2% w ciągu dnia na poziomie 111,42.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.