Raporty z wrześniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ujawnione w czwartek decydenci polityczni stwierdzili, że deprecjacja euro może zwiększyć presję inflacyjną w strefie euro.

KLUCZOWE DANIA NA WYNOS PODSUMOWANE PRZEZ REUTERS
„Inflacja była zbyt wysoka i prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu Rady Zarządzającej przez dłuższy czas”.

„Oczekiwania inflacyjne były nadal zakotwiczone, a wzrost płac pozostał umiarkowany, z niewielkimi dowodami na efekty drugiej rundy”.

„Ryzyko związane z prognozowaną ścieżką inflacji pozostawało przechylone w górę w całym horyzoncie projekcji”.

” Rozmiar rewizji w górę projekcji inflacji pracowniczej na 2024 r. nie był postrzegany jako wystarczająco duży, aby wymagał bardziej agresywnej reakcji „.

„Oczekiwane osłabienie aktywności gospodarczej nie wystarczyłoby do znacznego obniżenia inflacji”.

„Reakcja, która była zbyt agresywna, może również zaostrzyć recesję, z niewielkimi korzyściami dla inflacji w krótkim okresie”.

„Niektórzy członkowie wyrazili preferencję dla podniesienia podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych, podczas gdy wzrost o 25 punktów bazowych był postrzegany jako wyraźnie niewystarczający”.

„Działanie zdecydowane teraz może uniknąć konieczności ostrzejszego podnoszenia stóp procentowych w późniejszym czasie”.

„Argumentowano, że polityka pozostanie ekspansywna po podwyżce stóp o 75 punktów bazowych.”

„Bardzo duża liczba członków opowiedziała się za podniesieniem podstawowych stóp procentowych EBC o 75 punktów bazowych”.

„Bez terminowego ograniczenia akomodacji polityki pieniężnej presja inflacyjna wynikająca z deprecjacji euro może wzrosnąć”.

„Działanie zdecydowane teraz może uniknąć konieczności ostrzejszego podnoszenia stóp procentowych w późniejszym okresie cyklu gospodarczego, gdy gospodarka zwalnia”.

„W związku z tym oczekiwany spadek inflacji pod koniec horyzontu projekcji był otoczony wyższym niż zwykle stopniem niepewności”.

Reakcja rynku
Kurs EUR/USD spadł nieco niżej z początkową reakcją i ostatnio obserwowany stracił 0,1% w ciągu dnia na poziomie 0,9875.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.