Silny wzrost cen gazu ziemnego w piątek szedł w parze z malejącym zainteresowaniem i wolumenem otwartych transakcji, co ujawniło pewien brak stabilności, jeśli chodzi o kontynuację trendu wzrostowego w bardzo bliskim terminie. W przypadku, gdyby byki naciskały mocniej, kolejny ważny cel dla tego towaru powinien pojawić się w okolicach 8,00 USD za MMBtu (wysoki poziom z 16 czerwca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.