Rynek walutowy to jedna z najważniejszych gałęzi światowej gospodarki. W ostatnim czasie obserwujemy duże wahanie kursów, które wpływają na globalne rynki finansowe. Jedną z walut, która w ostatnim czasie przyciągnęła uwagę inwestorów, jest szwajcarski frank. W artykule skupimy się na analizie zmienności kursu franka, zwracając uwagę na różne czynniki, które wpływają na jego notowania. Przedstawimy także prognozy dla najbliższych dni, które pozwolą lepiej zrozumieć, jak sytuacja na rynku może się zmienić w najbliższej przyszłości.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

 1. Poziom inflacji w danym kraju – im wyższa inflacja, tym niższa wartość waluty.
 2. Poziom stóp procentowych – im wyższe stopy procentowe, tym bardziej opłacalne jest inwestowanie w walutę danego kraju, co przyczynia się do wzrostu jej wartości.
 3. Bilans handlowy danego kraju – jeśli kraj prowadzi nadwyżkę handlową, to wartość jego waluty rośnie, a w przypadku deficytu – spada.
 4. Stabilność polityczna i gospodarcza kraju – kraje o stabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej cieszą się większym zaufaniem inwestorów, co wpływa na wartość ich waluty.
 5. Poziom zadłużenia państwa – im większe zadłużenie, tym mniejsza wartość waluty.
 6. Sytuacja na rynkach globalnych – w przypadku wzrostu niepewności na rynkach globalnych, inwestorzy często przestawiają się na bezpieczniejsze aktywa, takie jak złoto lub japoński jen, co wpływa na wartość innych walut.

Warto jednak zaznaczyć, że każda waluta ma swoją unikalną dynamikę, a wpływ poszczególnych czynników na jej wartość może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności i kontekstu gospodarczego, politycznego i społecznego danego kraju.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są sposoby na przewidywanie kierunku zmian kursów walutowych?

Istnieje kilka sposobów na przewidywanie kierunku zmian kursów walutowych. Oto niektóre z nich:

 1. Analiza techniczna: polega na badaniu wykresów i poszukiwaniu wzorców, które pomogą przewidzieć przyszłe zmiany cen. Analiza techniczna opiera się na założeniu, że historia się powtarza, więc poprzednie trendy i wzorce mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych trendów.
 2. Analiza fundamentalna: koncentruje się na analizie danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki gospodarcze, polityka monetarna i fiskalna, stopy procentowe, inflacja i wiele innych czynników, które mogą wpłynąć na kursy walutowe.
 3. Analiza sentymentu rynkowego: ta metoda polega na monitorowaniu nastrojów inwestorów i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie tego, jakie emocje dominują na rynku.
 4. Modelowanie matematyczne: wykorzystuje modele matematyczne do przewidywania przyszłych trendów. Te modele mogą uwzględniać różne zmienne, takie jak zmienność, stopy procentowe, inflacja, ale również czynniki społeczne i polityczne.
 5. Wydarzenia geopolityczne: kryzysy polityczne, wojny, kryzysy finansowe czy pandemia mogą wpłynąć na wartość waluty. Analiza tych wydarzeń może pomóc w przewidywaniu, jakie będą ich skutki dla rynków finansowych.
 6. Kombinacja różnych metod: najlepsze wyniki można osiągnąć, stosując kilka różnych metod jednocześnie i uzupełniając je nawzajem.

Ważne jest jednak pamiętać, że żadna z tych metod nie daje 100% pewności co do przyszłych zmian kursów walutowych i zawsze istnieje ryzyko inwestycyjne.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach w latach ubiegłych, czyli w okresie od stycznia do marca, kurs franka szwajcarskiego (CHF) wykazywał zróżnicowane zachowanie. W 2018 roku kurs francza był stosunkowo stabilny, aż do końca marca, kiedy nastąpiło jego osłabienie. W 2019 roku kurs franka był silny, a w 2020 roku, podobnie jak w przypadku innych walut, wystąpiła duża zmienność, spowodowana pandemią COVID-19 i wprowadzaniem ograniczeń w gospodarce.

W pierwszych miesiącach 2021 roku kurs franka pozostawał na stabilnym poziomie wobec euro, ale zanotował wzrost wobec dolara amerykańskiego. Jednym z powodów takiego zachowania kursu może być trwająca pandemia i związane z nią niepewności gospodarcze, które skłaniają inwestorów do szukania bezpiecznych przystani, takich jak frank szwajcarski, uważany za bezpieczną przystań w trudnych warunkach gospodarczych.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność forinta węgierskiego

W okresie ostatniego roku można zauważyć, że kurs franka szwajcarskiego (CHF) i kurs forinta węgierskiego (HUF) wykazywały znaczne wahania. W marcu 2022 roku wartość CHF/HUF wynosiła około 309, a w kwietniu tego samego roku wzrosła do ponad 320.

W porównaniu do CHF, HUF jest bardziej podatny na zmiany rynkowe i wykazuje większą zmienność. Przyczynia się do tego m.in. polityka pieniężna węgierskiego banku centralnego, która była często krytykowana przez Europejski Bank Centralny i międzynarodowych ekspertów finansowych.

Z drugiej strony, CHF uchodzi za bezpieczną przystań dla inwestorów w trudnych czasach gospodarczych i politycznych, co często prowadzi do wzrostu jego wartości w okresach niepewności.

Ważne jest jednak, że kurs CHF/HUF zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji gospodarczej Węgier i Szwajcarii, polityki monetarnej banków centralnych oraz geopolitycznych wydarzeń na świecie.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2018?

W roku 2018 wiele wydarzeń miało wpływ na kurs franka szwajcarskiego. Jednym z najważniejszych czynników było ogólnoświatowe napięcie związane z wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które wprowadziło dużą niepewność na rynkach finansowych. Kolejnym ważnym wydarzeniem było osłabienie się unijnego euro w związku z trudnościami politycznymi w Niemczech i Włoszech. To wszystko doprowadziło do wzrostu wartości franka szwajcarskiego w stosunku do tych walut.

Innym ważnym czynnikiem była decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego o zwiększeniu poziomu rezerw wymaganych od banków, co ograniczyło dostępność kredytów hipotecznych. To spowodowało spadek cen nieruchomości, co z kolei wpłynęło na spowolnienie gospodarki kraju.

W końcowej fazie roku 2018 z kolei niepewność związana z brexitem oraz rosnące napięcie między Włochami a Komisją Europejską również wpłynęły na kurs franka szwajcarskiego.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka w przyszłości?

Nie posiadam zdolności przewidywania przyszłych kursów walut ani dokonywania analiz finansowych. Jednakże, możliwe scenariusze dla notowań franka mogą zależeć od wielu czynników, takich jak polityka monetarna Szwajcarii, sytuacja gospodarcza kraju, globalne trendy makroekonomiczne, polityka zagraniczna, a także wydarzenia polityczne i społeczne w kraju i na świecie.

W przypadku franka szwajcarskiego należy zwrócić uwagę na politykę Szwajcarskiego Banku Narodowego, który może wpływać na wartość waluty poprzez zmianę stóp procentowych lub interwencję na rynku walutowym. Ponadto, sytuacja gospodarcza Szwajcarii, takie jak jej bilans handlowy, wskaźnik inflacji oraz poziom zadłużenia również może wpłynąć na kurs franka.

Oczywiście, należy pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo dynamiczny i zmienne kursy są normą, co utrudnia precyzyjną prognozę. Wiele czynników może wpłynąć na notowania walut, w tym nagłe wydarzenia polityczne, katastrofy naturalne, zmiany w polityce handlowej i inne. Przed dokonaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zawsze należy dokładnie zbadać aktualne trendy rynkowe i skonsultować się z doświadczonym doradcą finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.