Przewidywanie zmian cen na rynku walutowym jest trudne i opiera się na wielu czynnikach. Nie jestem w stanie podać dokładnej prognozy zmienności ceny dolara na najbliższe dni.

Jednakże, na dzień 23 kwietnia 2023 roku, notowania dolara amerykańskiego utrzymują się na różnych poziomach w zależności od pary walutowej. W stosunku do euro, dolar osłabił się o około 0,1%, natomiast wobec jena japońskiego zyskał na wartości o około 0,2%. W stosunku do franka szwajcarskiego dolar jest na podobnym poziomie co wczoraj.

Warto jednak pamiętać, że sytuacja na rynku walutowym może szybko się zmienić pod wpływem wielu czynników, takich jak decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne czy napięcia na rynkach finansowych. Dlatego, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zawsze warto dokładnie przeanalizować sytuację na rynku i mieć na uwadze ryzyko związane z handlem walutami.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Najlepsze godziny do handlu walutami zależą od pary walutowej i sesji, na której jest notowana. Ogólnie rzecz biorąc, największą aktywność na rynku walutowym obserwuje się w godzinach, gdy na rynku są aktywni inwestorzy z różnych części świata. Najbardziej aktywnymi sesjami są azjatycka, europejska i amerykańska, a godziny największej aktywności są następujące:

 1. Sesja azjatycka (czas Tokyo): od godziny 00:00 do 09:00 (CET)
 2. Sesja europejska (czas Londynu): od godziny 09:00 do 18:00 (CET)
 3. Sesja amerykańska (czas Nowego Jorku): od godziny 14:00 do 23:00 (CET)

Warto jednak zauważyć, że godziny te mogą się różnić w zależności od tego, czy obowiązuje czas letni czy zimowy, a także od zmiany czasu w poszczególnych krajach. W przypadku niektórych par walutowych, takich jak EUR/USD, największa aktywność może występować w innych godzinach, takich jak wieczorem w Europie i rano w Stanach Zjednoczonych. Warto również pamiętać, że rynek walutowy działa przez całą dobę, 5 dni w tygodniu, co oznacza, że ​​inwestorzy mają dostęp do handlu niemal przez cały czas.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Co to jest carry trade i jak działa na rynku walutowym?

Carry trade to strategia inwestycyjna, w której inwestorzy wykorzystują różnicę w oprocentowaniu między dwoma walutami. Polega to na pożyczeniu waluty o niższym oprocentowaniu i jednoczesnym kupieniu waluty o wyższym oprocentowaniu. Zyski uzyskiwane są z różnicy w oprocentowaniu tych dwóch walut.

Przykładem carry trade może być pożyczenie jena japońskiego, który miał w przeszłości stosunkowo niskie oprocentowanie, a następnie kupienie dolara amerykańskiego, który miał stosunkowo wysokie oprocentowanie. Inwestorzy korzystają z dźwigni finansowej, aby zwiększyć swoje zyski, ale jednocześnie niosą większe ryzyko straty.

Carry trade jest popularną strategią inwestycyjną na rynku walutowym, ponieważ inwestorzy mogą zarabiać na różnicach w oprocentowaniu, a jednocześnie unikać ryzyka zmienności cen. Jednakże, strategia ta jest związana z ryzykiem utraty kapitału, gdyż na rynku walutowym wahania cen mogą znacznie przekroczyć oczekiwania i doprowadzić do znacznego spadku wartości portfela inwestycyjnego.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

W ciągu ostatnich lat kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny, jednak pojawiły się również okresy zwiększonej zmienności, które były wynikiem różnych wydarzeń.

W 2015 roku Szwajcaria zaskoczyła rynek, ogłaszając, że znosi sufit kursowy franka w stosunku do euro. Decyzja ta spowodowała nagłą i gwałtowną aprecjację franka, która wywołała trudności finansowe dla wielu firm i inwestorów, którzy liczyli na stałość kursu waluty. W ciągu jednego dnia frank zyskał na wartości o około 30% w stosunku do euro. Ten ruch spowodował zwiększoną zmienność na rynku walutowym, a jego wpływ odczuwany był przez długi czas.

W kolejnych latach frank szwajcarski był stabilny, jednak związane z pandemią COVID-19 wydarzenia doprowadziły do wzrostu zmienności. W marcu 2020 roku, w obliczu globalnej pandemii, Szwajcaria wprowadziła negatywne stopy procentowe, co oznaczało, że inwestorzy trzymający franka byli zmuszeni płacić za przechowywanie gotówki w bankach. To z kolei doprowadziło do spadku wartości franka w stosunku do innych walut i zwiększonej zmienności na rynku walutowym.

Podsumowując, kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny w ciągu ostatnich lat, ale pojawiły się okresy zwiększonej zmienności, które były wynikiem różnych wydarzeń, takich jak zniesienie sufitu kursowego w 2015 roku czy wprowadzenie negatywnych stóp procentowych w 2020 roku.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność reala brazylijskiego

W ostatnich latach kurs franka szwajcarskiego i reala brazylijskiego wykazywał zróżnicowaną zmienność, wynikającą z różnych czynników ekonomicznych i politycznych wpływających na te waluty.

W okresie 2017-2019 frank szwajcarski wykazywał umiarkowaną zmienność, z tendencją do umocnienia się w stosunku do reala brazylijskiego. W tym czasie głównym czynnikiem wpływającym na kurs franka była polityka banku centralnego Szwajcarii (SNB) wobec szwajcarskiej waluty. SNB kilkukrotnie interweniował na rynku, aby ograniczyć jej siłę, co wpłynęło na spadek zmienności kursu, a także na zmniejszenie zysków z carry trade, które korzystają z różnicy w oprocentowaniu między walutami.

W 2020 roku kurs franka szwajcarskiego i reala brazylijskiego wykazywał zwiększoną zmienność, wynikającą z pandemii COVID-19 i jej wpływu na światową gospodarkę. W tym czasie obie waluty były silnie wpływane przez czynniki zewnętrzne, takie jak globalna recesja, zmienność cen surowców oraz polityka banków centralnych. Kurs franka szwajcarskiego wykazywał tendencję do wzrostu w okresach zwiększonej niepewności na rynkach finansowych, co wynika z jego charakterystyki jako bezpiecznej przystani dla inwestorów w okresach kryzysu. Z kolei real brazylijski był narażony na wzrost wahań w cenach surowców, takich jak ropa naftowa i surowce metaliczne, które są kluczowe dla gospodarki Brazylii.

W 2021 roku kurs franka szwajcarskiego i reala brazylijskiego wykazuje stosunkowo niską zmienność, co może wynikać z poprawy sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie. Jednym z czynników wpływających na kurs franka jest dalsza polityka banku centralnego Szwajcarii, który może interweniować na rynku, aby utrzymać stabilność kursu. Natomiast real brazylijski nadal pozostaje pod wpływem zmienności cen surowców oraz polityki rządu i banku centralnego Brazylii.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2019?

W roku 2019 wiele wydarzeń wpłynęło na kurs franka szwajcarskiego, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Poniżej przedstawione są niektóre z tych wydarzeń:

 1. Polityka monetarna Szwajcarii: Szwajcaria jest znana z prowadzenia niezależnej polityki monetarnej. W 2019 roku Szwajcarski Bank Narodowy podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co wpłynęło na kurs franka.
 2. Sytuacja w Europie: W 2019 roku sytuacja polityczna i ekonomiczna w Europie była niepewna. Brexit i problemy gospodarcze w niektórych krajach strefy euro wpłynęły na wartość franka.
 3. Napięcia handlowe między USA a Chinami: Napięcia handlowe między dwoma największymi gospodarkami świata wpłynęły na wartość wielu walut, w tym na franka.
 4. Kurs euro: Kurs franka silnie zależy od kursu euro, ponieważ większość eksportu Szwajcarii jest kierowana na rynki Unii Europejskiej. W 2019 roku wartość euro oscylowała, co wpłynęło na kurs franka.
 5. Decyzje banków centralnych: Decyzje podejmowane przez banki centralne, takie jak amerykańska Rezerwa Federalna lub Europejski Bank Centralny, mogą wpłynąć na kurs franka.

Podsumowując, kurs franka w 2019 roku był zmienny, a jego wartość zależała od wielu czynników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości?

Przewidywanie przyszłych notowań walutowych jest trudnym zadaniem, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na kursy walut. Jednym z głównych czynników wpływających na kurs franka szwajcarskiego jest polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), który może interweniować na rynku walutowym w celu kontrolowania wartości waluty.

Możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości zależą od wielu czynników, takich jak:

 • Polityka SNB: decyzje SNB dotyczące stóp procentowych i interwencji na rynku walutowym mogą wpłynąć na kurs franka.
 • Sytuacja gospodarcza w Szwajcarii i na świecie: zmiany w gospodarce szwajcarskiej i globalnej sytuacji gospodarczej mogą wpłynąć na kurs franka.
 • Polityczne i geopolityczne wydarzenia: niepewność polityczna i napięcia międzynarodowe mogą wpłynąć na notowania franka.

W związku z powyższym, prognozy dla kursu franka szwajcarskiego muszą być dokonywane z uwzględnieniem tych i innych czynników wpływających na rynek walutowy. Możliwe scenariusze to m.in. utrzymanie się wartości franka w stosunku do innych walut, jego osłabienie lub wzrost. Ostatecznie jednak, rynki finansowe są zmienną i nieprzewidywalną dziedziną, co sprawia, że ​​prognozy dotyczące przyszłych notowań walutowych są zawsze obarczone pewnym ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.