Rynek walutowy, zwany również rynkiem Forex, jest jednym z największych i najbardziej dynamicznych rynków na świecie. Zmienność notowań walut jest jedną z jego cech charakterystycznych, co przyciąga inwestorów poszukujących okazji do zarobku, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla tych, którzy chcą kontrolować ryzyko. W ostatnim czasie obserwowaliśmy znaczne zmiany kursów walut, co wpłynęło na cały świat finansowy. W artykule skupimy się na analizie zmienności notowań dolara amerykańskiego w ostatnim tygodniu, zwracając uwagę na czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Przyjrzymy się również temu, co może się wydarzyć w najbliższych dniach i jakie są prognozy dla rynku walutowego w najbliższej przyszłości.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest popyt i podaż na daną walutę na rynku międzynarodowym. Im większy popyt na daną walutę, tym większa będzie jej wartość w stosunku do innych walut. Z kolei im większa podaż na daną walutę, tym mniejsza będzie jej wartość w stosunku do innych walut.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wartość waluty jest sytuacja gospodarcza kraju, którego waluta jest przedmiotem handlu. Silna gospodarka, stabilność polityczna, niskie inflacyjne i wysoka stopa procentowa są czynnikami, które mogą przyciągać inwestorów i zwiększać popyt na daną walutę.

Ponadto, polityczne i geopolityczne wydarzenia, takie jak wojny, konflikty, wybory, brexit czy pandemia, mogą wpływać na wartość walut na rynku międzynarodowym.

Ostatecznie, wartość waluty może być także wpływana przez decyzje banków centralnych dotyczące zmiany stóp procentowych, programów skupu obligacji czy zmiany polityki pieniężnej.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są różnice między walutami twardymi a miękkimi?

Termin „waluty twarde” i „waluty miękkie” często są używane w kontekście rynku walutowego.

Waluty twarde to te, które są uważane za stabilne i bezpieczne dla inwestycji. Ich wartość jest zazwyczaj stabilna lub wzrasta w czasach niepewności gospodarczej, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc do przechowywania swojego kapitału. Przykłady takich walut to dolar amerykański, euro, japoński jen czy szwajcarski frank.

Z drugiej strony, waluty miękkie to te, które są mniej stabilne i bardziej ryzykowne dla inwestycji. Ich wartość może drastycznie wzrosnąć lub spaść w zależności od okoliczności rynkowych i politycznych. Przykłady takich walut to brazylijski real, turecka lira czy argentyńskie peso.

Oczywiście, podział na waluty twarde i miękkie nie jest sztywny i może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku. Na ogół jednak, waluty twardych uważane są za mniej ryzykowne i bardziej pożądane dla inwestorów.

Analiza zmiennośći kursu franka w miesiącu marcu w latach ubiegłych

W miesiącu marcu kurs franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut wykazywał różne zachowania w latach ubiegłych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  • W marcu 2021 roku kurs franka szwajcarskiego wykazywał umiarkowaną zmienność w stosunku do euro, oscylując wokół poziomu 1,10 CHF/EUR.
  • W marcu 2020 roku kurs franka szwajcarskiego bardzo dynamicznie się zmieniał w związku z pandemią COVID-19. Na początku miesiąca notowania CHF/USD przekroczyły poziom 1,03, jednak w kolejnych dniach kurs szybko spadał i 18 marca osiągnął poziom 0,94 CHF/USD. W stosunku do euro kurs franka szwajcarskiego w marcu 2020 roku wykazywał wzrost, osiągając poziom 1,07 CHF/EUR.
  • W marcu 2019 roku kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie. W stosunku do euro oscylował wokół poziomu 1,13 CHF/EUR, a w stosunku do dolara amerykańskiego wokół poziomu 1,00 CHF/USD.

Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich latach marzec nie był miesiącem, w którym kurs franka szwajcarskiego wykazywał dużą zmienność. Niemniej jednak, zawsze istnieje szansa na wystąpienie wydarzeń, które wpłyną na notowania tej waluty, dlatego warto śledzić jej kurs na bieżąco.

Analiza zmienności kursu dolara franka a zmienność korony duńskiej

W okresie ostatniego miesiąca, tj. kwiecień 2023, kurs dolara i franka szwajcarskiego (CHF) był dość stabilny, utrzymując się na poziomie około 0,94 CHF za 1 USD. Jednak kurs ten był na wyższym poziomie w marcu 2023 roku, kiedy to osiągnął szczyt na poziomie 0,98 CHF za 1 USD. Zmienność kursu franka w stosunku do dolara była zwykle niewielka w okresie marzec-kwiecień w latach ubiegłych.

Podczas gdy kurs korony duńskiej (DKK) jest powiązany z euro, to w ostatnich latach był on dość stabilny w stosunku do dolara amerykańskiego. W okresie ostatniego miesiąca, kurs DKK do USD oscylował wokół poziomu 0,15 USD za 1 DKK. Wcześniej w marcu 2023 roku kurs ten był niższy, oscylując wokół poziomu 0,14 USD za 1 DKK. Zmienność kursu korony duńskiej w stosunku do dolara była również dość niewielka w ostatnim czasie.

Warto jednak zauważyć, że zmienność kursów walutowych zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji na rynku finansowym, danych gospodarczych, polityki monetarnej banków centralnych i wielu innych czynników, co może wpłynąć na wartość danej waluty.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2017?

W roku 2017 kurs franka szwajcarskiego był na ogół stabilny. Kilka wydarzeń wpłynęło jednak na jego wahania w ciągu roku.

Jednym z głównych wydarzeń było referendum niepodległościowe w Katalonii we wrześniu 2017 roku. Powodzenie tego referendum mogłoby doprowadzić do destabilizacji sytuacji politycznej w Hiszpanii i wpłynęło na zwiększenie ryzyka politycznego w strefie euro, co z kolei spowodowało wzrost kursu franka.

Innym ważnym wydarzeniem był wynik wyborów we Francji w maju 2017 roku, gdy zwycięstwo odniósł Emmanuel Macron, co zwiększyło poczucie stabilizacji w strefie euro i wpłynęło na osłabienie franka.

W ciągu całego roku 2017 trwały też negocjacje w sprawie Brexitu, co mogło wpłynąć na niepewność w strefie euro i przyczynić się do wahania kursu franka.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka w przyszłości?

Prognozowanie kursu walutowego jest zawsze trudne i obarczone dużą niepewnością, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na jego zmienność. Niemniej jednak, istnieją kilka czynników, które mogą mieć wpływ na przyszłe notowania franka szwajcarskiego.

Jeden z głównych czynników wpływających na wartość franka to sytuacja gospodarcza w Szwajcarii, w tym wzrost gospodarczy, inflacja, polityka pieniężna i stabilność polityczna. Wzrost gospodarczy i stabilność polityczna zazwyczaj prowadzą do umocnienia waluty, podczas gdy inflacja i polityka pieniężna mogą prowadzić do osłabienia waluty.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kurs franka jest sytuacja na rynkach międzynarodowych, w tym w USA i Europie. Wzrost gospodarczy i stabilność polityczna w tych krajach może prowadzić do umocnienia franka, podczas gdy niepewność na rynkach i niekorzystne wydarzenia mogą prowadzić do osłabienia franka.

Ponadto, decyzje banków centralnych, takie jak zmiany stóp procentowych i programy skupu aktywów, mogą wpłynąć na wartość franka i jego zmienność.

Biorąc pod uwagę te czynniki, możliwe scenariusze dla notowań franka w przyszłości są różne. Może on umocnić się w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej w Szwajcarii, stabilizacji na rynkach międzynarodowych i bardziej hawkish polityki monetarnej ze strony banku centralnego. Z drugiej strony, osłabienie franka może nastąpić w przypadku recesji gospodarczej w Szwajcarii, niekorzystnych wydarzeń na rynkach międzynarodowych i bardziej dovish polityki monetarnej ze strony banku centralnego.

Jednakże, należy pamiętać, że prognozowanie kursów walutowych jest bardzo trudne i niepewne, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na ich zmienność. Zawsze istnieje ryzyko nieoczekiwanych wydarzeń, które mogą spowodować duże wahania w notowaniach walutowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.