Według stanu na 15 lipca rosyjskie rezerwy międzynarodowe wynosiły 565,3 miliarda dolarów, podał Bank Rosji.

Na dzień 8 lipca rezerwy zagraniczne wyniosły 572,7 miliarda dolarów, dzięki czemu w ciągu tygodnia spadły o 7,4 miliarda dolarów.

Rezerwy międzynarodowe to wysoce płynne aktywa finansowe będące w dyspozycji Banku Rosji i rządu rosyjskiego. Składają się na nie aktywa w walutach obcych, złoto monetarne, specjalne prawa ciągnienia (SDR-y, specjalne prawa ciągnienia, waluta rozliczeniowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, MFW), pozycja rezerwowa w MFW i inne aktywa rezerwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.