Projekt Prodigit, zarządzany przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów wraz z Prezydencką Radą Sprawiedliwości Podatkowej, jest ambitny i ma na celu uniknięcie kumulacji sporów podatkowych . W konsekwencji idzie w kierunku wskazanym w Pnrr, który przewiduje również szybkie rozstrzyganie wszelkich sporów podatkowych. Temu samemu sprzyja ułatwione rozstrzyganie sporów podatkowych oraz nowy proces zreformowany ustawą 130 z 2022 r .

Prodigit to oprogramowanie lub po prostu robot, który potrafi przewidzieć wynik wszelkich odwołań podatkowych.

Jak działa Prodigit?
Oprogramowanie Prodigit zostało wdrożone z bazą danych zawierającą ponad milion interpretacji podatkowych . Analizując je w sposób zautomatyzowany możliwe jest ustalenie potencjalnego wyniku sporu podatkowego. Projekt Prodigit został sfinansowany 8 mln euro z funduszy Pon i Next Generation Eu i przewiduje wzmocnienie krajowej bazy orzecznictwa merytorycznego , w związku z czym w oprogramowaniu nie są uwzględniane sądy rytualne.

Z oprogramowania można korzystać bezpłatnie i publicznie korzystając ze strony internetowej Prezydium Rady Sprawiedliwości Podatkowej. Obecnie znajduje się on w fazie eksperymentalnej i powinien zakończyć się 31 grudnia 2023 r. Podatnik, bądź osoba zaufana, np. księgowy czy prawnik, będzie mógł korzystać z oprogramowania, wprowadzając istotne elementy swojej „sprawy”. Po wprowadzeniu wszystkich danych, oprogramowanie przeanalizuje orzeczenia zawarte w bazie lub technicznie w bazie i będzie w stanie określić potencjalny wynik sporu podatkowego .

W ten sposób podatnik będzie mógł ocenić, dzięki pomocy sztucznej inteligencji , czy w jego przypadku złożenie odwołania o rozliczenie podatku zakończy się pomyślnie, czy nie. Projekt Prodigit przewiduje również wprowadzenie na zasadzie eksperymentu w 8 regionach Emilia-Romania, Veneto, Lacjum, Liguria, Marche, Apulia, Sardynia i Sycylia cyfrowego laboratorium sędziego podatkowego (TribHub) przeznaczonego na porównanie, dyskusja, refleksja i aktualizacja.

Od analizy precedensów orzeczniczych po sztuczną inteligencję robota
Generalnie prawnicy robią tego typu ścieżkę „ręcznie”, to znaczy szukają wyroków już wydanych w podobnych sprawach i starają się zrozumieć, jaki może być wynik sporu. Specjaliści z tej branży mają jednak zawsze na uwadze podstawowe zasady prawa , a mianowicie, że chociaż prawo jest ogólne i abstrakcyjne , zdanie zawsze odnosi się tylko do konkretnego przypadku i że dwa przypadki nigdy nie są całkowicie równe, ale podobne.

Oznacza to, że nawet studiując wszystkie zdania wypowiadane na dany temat, nigdy nie można wywnioskować określonego wyniku sporu. Gdyby tak nie było, nie byłoby różnych zdań między różnymi poziomami osądu, nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. Można wywnioskować, że oprogramowanie Prodigit nigdy nie zastąpi całkowicie opinii profesjonalisty i nigdy nie będzie w stanie z całą pewnością wskazać, jak zakończy się odwołanie, spór podatkowy. Krótko mówiąc, robot nigdy nie będzie w stanie rozstrzygać sporów podatkowych, a do wskazań płynących z oprogramowania należy zawsze podchodzić z ostrożnością, także dlatego, że trudno będzie z wystarczającą rygorystyczną analizą przeanalizować motywującą część zdania, czyli logiczną -iter sądowy , który doprowadził sędziego do określonego rozstrzygnięcia.

Reakcja profesjonalistów na wprowadzenie Prodigit
Zaniepokojenie co do oprogramowania wyrazili już profesjonaliści z branży, którzy podkreślają, że istnieje ryzyko sprawiedliwości „zrób to sam”, w której podatnicy decydują się nie wnosić odwołania, po prostu opierając się na narzędziu wykorzystującym sztuczną inteligencję. W rzeczywistości w okólniku 21/E/2022 Urzędu Skarbowego dyrekcje regionalne i wojewódzkie są wezwane do unikania ryzykownych sporów poprzez wykorzystanie badania wyroków już wydanych przez sędziów podatkowych, więc oprogramowanie może być również bardzo przydatne do Administracja Finansowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.