Indeks Dow Jones Industrial Average spadł w ostatnich notowaniach na poziomach intraday, aby odnotować straty drugi dzień z rzędu o -1,70%, tracąc około -522,45 punktu. Ustabilizował się na koniec handlu na najniższym poziomie od lipca zeszłego roku na poziomie 30 183,79, po spadku we wtorek obroty wzrosły o -1,01%.

Akcje amerykańskie zamknęły się gwałtownie poniżej po wahaniach między zyskami i stratami na początku sesji, po tym jak Rezerwa Federalna podniosła stopę funduszy federalnych o 75 punktów bazowych po raz trzeci z rzędu do docelowego przedziału 3% do 3,25%, w oczekiwanym ruszaj się.

Obniżki stóp nie spodziewane do 2024 r.

Komunikat FOMC pokazał, że szacunek stopy funduszy federalnych na koniec roku został ostro zrewidowany do 4,4% z 3,4% poprzednio. Zaktualizowane szacunki cen funduszy wskazują również na kolejne zaostrzenie o 25 punktów bazowych w 2024 r. do 4,6% przed powrotem do 3,9% w 2024 r. i 2,9% w 2025 r.

Bank centralny dodał, że obniżki stóp procentowych nie są spodziewane do 2024 r., rozwiewając wszelkie utrzymujące się nadzieje, że Fed spodziewał się kontrolować inflację w najbliższym czasie, obecnie preferowana przez Fed inflacja powoli wraca do celu na poziomie 2% w 2025 r.

„Nikt nie wie, czy ten proces doprowadzi do recesji, a jeśli tak, to jak znacząca będzie ta recesja”, powiedział prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell na konferencji prasowej po decyzji w sprawie stóp procentowych. „Będzie to zależeć od tego, jak szybko ustąpi presja na inflację płacową i cenową, czy oczekiwania są nadal solidne, a także czy otrzymamy więcej dostępnych miejsc pracy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.