Bardziej prawdopodobne niż nie, myślę, że prawdopodobnie mamy ogólnie działania boczne i dlatego myślę, że krótkoterminowi inwestorzy nadal będą przyciągani do tego rynku.

Rynek ropy naftowej West Intermediate Crude początkowo próbował zwyżkować podczas sesji w środę, ale oddał zyski powyżej poziomu 85 USD. Ostatecznie jest to rynek, na którym nadal obserwuje się wiele hałaśliwych zachowań, ale myślę, że istnieje duża presja, ponieważ globalna gospodarka prawie na pewno spowolni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.