Pinel, IFI, nieruchomości, Livret A: sprawdź swoją wiedzę ekonomiczną i finansową w quizie o przychodach 2022.

1 – IFIPodlegasz podatkowi majątkowemu, jeśli Twoja nieruchomość po odliczeniu długów i z wyłączeniem aktywów zwolnionych jest większa lub równa

  •  A. 800 000 €PODRÓBKA
  •  B. 900 000 €PODRÓBKA
  •  C. 1 300 000 €PRAWDA Próg podatkowy to 1,3 mln euro, ale skala IFI obowiązuje od ułamka przekraczającego 800 tys. euro, a nie od 1,3 mln. Organy podatkowe mają określony prawem określony termin na skorygowanie popełnionych przez podatników pominięć lub braków, zwany „okresem windykacji”. W przypadku IFI, w przypadku braku deklaracji, organy podatkowe mają sześć lat na sprawdzenie Cię i zażądanie od Ciebie zapłaty podatku. Okres ten biegnie od 1 stycznia roku podatkowego do 31 grudnia szóstego roku następującego po nim, co oznacza, że ​​dla IFI 2022 wygaśnie on 31 grudnia 2028 r. Jeśli organy podatkowe zauważą, że zalegasz, najpierw wyśle list uzupełniający. Lepiej jest to sprawdzić, ponieważ w przeciwnym razie organy podatkowe będą miały prawo obciążyć Cię automatycznie po wysłaniu formalnego zawiadomienia. Sytuacja, której należy absolutnie unikać. W przypadku braku deklaracji kary są surowe. Rzeczywiście będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.