Bank Rosji, w odpowiedzi na zachodnie sankcje, które zablokują setki miliardów dolarów jego rezerw złota i walut, zdecydował się zastosować lustrzane środki wobec zagranicznych inwestorów w rosyjskie papiery wartościowe.

Bank Centralny zamraża inwestycje nierezydentów we wszystkie rodzaje akcji i obligacji, wynika z instrukcji regulatora dla profesjonalnych uczestników rynku, publikowanej przez MMI . Autentyczność dokumentu została potwierdzona przez źródła RBC na rynku finansowym.

W dokumencie z 27 lutego Bank Centralny poleca maklerom od godz. 7:00 w poniedziałek 28 lutego wstrzymanie realizacji wszystkich zleceń klientów – zagranicznych osób prawnych i osób fizycznych na sprzedaż papierów wartościowych.
Decyzja została podjęta „w związku z obecną sytuacją kryzysową na rynku finansowym oraz w celu zapewnienia ochrony praw i uzasadnionych interesów inwestorów na rynkach finansowych” – wynika z dokumentu podpisanego przez Wiceprezesa Banku Centralnego Banku Centralnego. Federacja Rosyjska Filip Gabunia.

Według Banku Centralnego od 1 lutego nierezydenci posiadali obligacje federalne o wartości 2,954 bln rubli, a także rządowy dług w walutach obcych (euroobligacje) o wartości 19,9 mld USD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.