Miniony tydzień na rynkach finansowych był pełen nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń, które wywołały wzrost emocji wśród inwestorów na całym świecie. Dynamiczne zmiany na rynkach surowców, niepewność związana z polityką pieniężną i ekonomiczną oraz nagłe decyzje rządów dotyczące zdrowia publicznego sprawiły, że inwestorzy byli świadkami wahliwych trendów na giełdach oraz na rynku walutowym.

Dziś skupimy się na analizie zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF), jednej z najbardziej stabilnych walut na światowym rynku walutowym, w odniesieniu do innych walut. Szwajcarski frank od dawna jest uznawany za bezpieczną przystań w czasach niepewności, co sprawia, że jego wartość jest wrażliwa na globalne wydarzenia i zmiany nastrojów inwestorów.

Wielu analityków uważa, że kurs franka szwajcarskiego może być używany jako wskaźnik niepewności na rynkach finansowych. Gwałtowne wzrosty lub spadki wartości franka często występują w reakcji na istotne wydarzenia, takie jak decyzje dotyczące polityki pieniężnej, wyniki ważnych wyborów, czy nawet informacje dotyczące pandemii. W związku z tym, zrozumienie zmienności kursu CHF w kontekście tych wydarzeń może dostarczyć cennych wskazówek inwestorom, pomagając im podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

W artykule tym przeprowadzimy głęboką analizę czynników, które wpływają na kurs franka szwajcarskiego oraz jakie wydarzenia i trendy mogą mieć wpływ na jego wartość w najbliższym czasie. Ponadto, postaramy się zidentyfikować potencjalne scenariusze i strategie, które inwestorzy mogą rozważyć, aby lepiej zrozumieć i wykorzystać zmienność kursu franka w obecnych warunkach rynkowych.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty na rynku międzynarodowym zależy od wielu czynników ekonomicznych, politycznych i rynkowych. Oto główne czynniki, które wpływają na wartość waluty:

1. Polityka Pieniężna:

 • Stopy Procentowe: Wyższe stopy procentowe w danym kraju przyciągają inwestorów, którzy chcą uzyskać wyższe zwroty z inwestycji denominowanych w tej walucie, co może zwiększyć jej wartość.
 • Polityka Luzowania/QE: Polityka luzowania ilościowego (Quantitative Easing) może osłabić walutę, gdyż zwiększa podaż danej waluty na rynku, obniżając jej wartość.

2. Sytuacja Gospodarcza:

 • Wzrost Gospodarczy: Kraje o silnej gospodarce często przyciągają inwestorów, co może podnieść wartość ich waluty.
 • Dane Ekonomiczne: Pozytywne dane, takie jak wzrost PKB, niskie bezrobocie i rosnąca produkcja, mogą umacniać walutę danego kraju.

3. Bilans Handlowy:

 • Eksport i Import: Kraje z nadwyżką handlową (więcej eksportu niż importu) często mają silniejszą walutę, podczas gdy kraje z deficytem handlowym (więcej importu niż eksportu) mają słabszą walutę.

4. Polityka Rządowa:

 • Stabilność Polityczna: Kraje o stabilnych rządach i politycznej sytuacji przyciągają inwestorów, co może podnieść wartość ich waluty.
 • Intwencje Rządowe: Rządy niektórych krajów mogą interweniować na rynku walutowym, aby wpływać na wartość swojej waluty.

5. Czynniki Rynkowe:

 • Popyt i Podaż: Na rynku Forex wartość waluty zależy od stosunku pomiędzy popytem a podażą na daną walutę. Wzrost popytu podnosi jej wartość, a nadmiar podaży ją obniża.

6. Wydarzenia Geopolityczne:

 • Kryzysy Polityczne lub Konflikty: Kryzysy polityczne, konflikty zbrojne lub inne wydarzenia geopolityczne mogą wpływać na wartość waluty danego kraju, tworząc niepewność na rynkach.

7. Zachowanie Inwestorów:

 • Oczekiwania Inwestorów: Oczekiwania inwestorów co do przyszłej sytuacji gospodarczej danego kraju mogą wpływać na wartość waluty już dziś.

Inwestorzy śledzący te czynniki starają się przewidzieć zmiany na rynku walutowym i podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o swoje prognozy dotyczące wartości walut. Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest skomplikowany i podlega wpływom wielu czynników, co sprawia, że handel walutami jest zawsze obarczony ryzykiem.

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna na rynku walutowym polega na badaniu historycznych cen i wolumenów, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen. Oto kilka z najważniejszych narzędzi i wskaźników stosowanych w analizie technicznej na rynku walutowym:

1. Średnie Ruchome (Moving Averages):

 • Średnia Ruchoma Prosta (SMA) i Wykładnicza (EMA): Pomagają wygładzić cenę, ukazując ogólny kierunek ruchu cen. Złamanie SMA lub EMA może sygnalizować zmianę trendu.

2. Poziomy Wsparcia i Oporu:

 • Linie Trendu: Pomagają zidentyfikować kierunek ogólnego trendu. Linia trendu wzrostowego łączy niższe punkty cen, a linia trendu spadkowego łączy wyższe punkty cen.
 • Poziomy Wsparcia i Oporu: Obszary, w których cena ma tendencję do zatrzymywania się lub odwracania. Są używane do identyfikacji miejsc, w których cena może zmienić kierunek.

3. Wskaźniki Momentum:

 • Indeks Siły (RSI): Pomaga określić, czy dana waluta jest nadkupiona (overbought) lub przesprzedana (oversold), co może sugerować zmianę kierunku cen.
 • Stochastyczny Oscylator: Pokazuje stosunek bieżącej ceny do zakresu cen w określonym okresie. Pomaga zidentyfikować obszary nadkupienia i przesprzedania.

4. Wskaźniki Obrotu:

 • Wskaźnik Obrotu Wolumenem (Volume): Pomaga zidentyfikować, czy ruch cen jest wspierany przez duży wolumen, co może sugerować trwałe zmiany trendu.
 • Indeks Obrotu (OBV): Ukazuje, czy wolumen handlu jest skierowany ku zakupom czy sprzedaży, co może być użyteczne do potwierdzenia kierunku trendu.

5. Formacje Świecowe:

 • Młotek, Spadająca Gwiazda, Objęcia: Formacje te mogą wskazywać na możliwe zmiany trendu lub kontynuację obecnego trendu.

6. Fibonacci Retracement:

 • Retracje Fibonacci: Pomagają określić poziomy wsparcia i oporu na podstawie procentowych retracementów z poprzedniego ruchu cenowego.

7. Wskaźniki Ichimoku:

 • Chmura Ichimoku: Składa się z kilku linii, które pomagają identyfikować poziomy wsparcia, oporu i kierunek trendu.

8. Harmoniczne Formacje Cena-Czas:

 • Formacje Harmoniczne: Takie jak Motyl, Gartley, czy Kraba. Pomagają zidentyfikować potencjalne punkty zwrotne na rynku.

Pamiętaj, że żaden wskaźnik ani narzędzie analizy technicznej nie jest stuprocentowo pewne. Wiele strategii polega na używaniu kombinacji różnych narzędzi i wskaźników, a także na potwierdzaniu sygnałów za pomocą analizy fundamentalnej. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek strategii na rynku walutowym, ważne jest przeprowadzenie własnych badań i testowanie strategii na danych historycznych.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego z ostatniej dekady


Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) w ciągu ostatniej dekady ukazuje istotne zmiany i wydarzenia, które miały wpływ na tę walutę. Poniżej przedstawiam kluczowe wydarzenia i tendencje, które charakteryzują zmienność kursu CHF w latach 2013-2023:

Lata 2013-2015: Eksmisja Ustalonego Kursu EUR/CHF

 • 2013: W lutym Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) wprowadził ustalony kurs EUR/CHF na poziomie 1,20, aby uniknąć nadmiernego umocnienia franka w związku z kryzysem zadłużenia w strefie euro.
 • 2015: W styczniu SNB niespodziewanie wycofał tę politykę, co doprowadziło do gwałtownego umocnienia franka, a kurs EUR/CHF spadł poniżej 1.

Lata 2015-2016: Stabilizacja i Interwencje SNB

 • 2015-2016: Po interwencji SNB, frank szwajcarski pozostawał stosunkowo silny, chociaż bank centralny wielokrotnie interweniował na rynku walutowym, aby utrzymać go na odpowiednim poziomie.

Lata 2017-2019: Umocnienie Franka w Związku z Niepewnością na Świecie

 • 2017-2018: Niepewność na rynkach światowych, w tym Brexit, konflikt handlowy między USA a Chinami oraz spadek wartości dolara, przyczyniły się do umocnienia franka.
 • 2019: W miarę narastających obaw o spowolnienie gospodarcze, inwestorzy szukali bezpiecznych przystani, co przyczyniło się do dalszego wzrostu wartości franka.

Lata 2020-2023: Pandemia COVID-19 i Polityka Banku Centralnego

 • 2020: Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne ruchy na rynku walutowym. Na początku pandemii frank osłabił się w wyniku globalnej ucieczki od ryzyka, ale później umocnił się w związku z niepewnością gospodarczą.
 • 2021-2023: SNB kontynuował politykę interwencji, aby utrzymać kurs franka na odpowiednim poziomie. W miarę ożywienia światowej gospodarki w związku z postępującą szczepionką, frank doświadczył pewnej stabilizacji.

Podsumowanie:

Frank szwajcarski jest uznawany za bezpieczną przystań w czasach niepewności, co sprawia, że jest podatny na globalne wydarzenia i zmiany nastrojów inwestorów. Polityka Banku Centralnego, globalne wydarzenia polityczne i ekonomiczne oraz sentyment inwestorów są kluczowymi czynnikami kształtującymi zmienność kursu franka szwajcarskiego na przestrzeni ostatniej dekady.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność polskiego złotego

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) w stosunku do polskiego złotego (PLN) może dostarczyć ważnych informacji dla inwestorów i przedsiębiorców. Oto kilka kluczowych punktów dotyczących tej zmienności na przestrzeni ostatnich lat:

Lata 2013-2015: Szok Po Wycofaniu Kursu EUR/CHF

 • 2013: CHF był stosunkowo stabilny w stosunku do PLN do momentu, gdy Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) wycofał ustalony kurs EUR/CHF, co spowodowało gwałtowne umocnienie franka.
 • 2015: W wyniku tego wydarzenia CHF umocnił się w stosunku do wielu walut, w tym PLN, co wprowadziło niepewność na polskim rynku.

Lata 2016-2019: Stabilizacja i Umocnienie Złotego

 • 2016-2019: W miarę ustabilizowania się sytuacji na rynku frank szwajcarski nieco osłabł, podczas gdy polski złoty pozostawał stosunkowo stabilny, co było związane z dobrą sytuacją gospodarczą w Polsce.

Lata 2020-2023: Pandemia COVID-19 i Dalsza Stabilizacja

 • 2020: W początkowej fazie pandemii CHF wzmacniał się, ale później osłabił w związku z interwencjami SNB i ożywieniem gospodarczym w Polsce.
 • 2021-2023: Polski złoty pozostawał stosunkowo stabilny wobec franka szwajcarskiego, zyskując na wartości w miarę poprawy sytuacji gospodarczej i postępującej normalizacji po pandemii.

Kluczowe Czynniki Wpływające na Zmienność:

 1. Polityka Banków Centralnych: Decyzje SNB i Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące stóp procentowych i interwencji walutowych mają znaczący wpływ na kursy CHF i PLN.
 2. Wydarzenia Geopolityczne: Napięcia polityczne i konflikty geopolityczne w Europie mogą wpływać na wartość obu walut.
 3. Dane Ekonomiczne: Wskaźniki gospodarcze Polski i Szwajcarii, takie jak PKB, inflacja i bezrobocie, mają wpływ na ich waluty.
 4. Sytuacja Pandemiczna: Pandemia COVID-19 i reakcje obu krajów na nią mogą wpływać na zmienność kursów.

Pamiętaj, że rynek walutowy jest podatny na zmienność, a analiza fundamentalna i techniczna mogą być używane razem, aby lepiej zrozumieć ruchy cen na rynku CHF/PLN. Inwestorzy powinni śledzić bieżące wydarzenia i analizy, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2017?

W 2017 roku frank szwajcarski (CHF) był pod wpływem różnych czynników, które miały istotny wpływ na jego kurs. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na CHF w 2017 roku:

1. Stabilność Gospodarcza Szwajcarii:

Szwajcaria pozostała jednym z najbardziej stabilnych gospodarczo krajów na świecie, co wspierało jej walutę. Wzrost gospodarczy, niska inflacja i solidne fundamenty gospodarcze przyciągały inwestorów do franka.

2. Polityka Banku Centralnego Szwajcarii (SNB):

SNB kontynuował swoją politykę interwencji na rynku walutowym, aby utrzymać kurs CHF na akceptowalnym poziomie. SNB pozostał aktywny na rynku, aby zapobiec nadmiernemu umocnieniu franka, co mogło mieć negatywne skutki dla eksportu.

3. Wybory i Polityka Światowa:

Wydarzenia polityczne na arenie międzynarodowej, takie jak wybory w Europie i napięcia związane z północnokoreańskimi próbami nuklearnymi, wprowadzały pewność co do przyszłości, co mogło wpływać na kurs CHF jako bezpieczną przystań.

4. Brexit i Negocjacje Handlowe:

Postępy w negocjacjach dotyczących Brexitu między Wielką Brytanią a Unią Europejską mogły wpływać na kurs franka ze względu na niepewność związana z przyszłością handlu i stosunków międzynarodowych.

5. Decyzje Federal Reserve:

Decyzje Federal Reserve dotyczące polityki monetarnej i podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych mogły mieć wpływ na kurs CHF w związku z związkiem franka z dolarem amerykańskim.

6. Wydarzenia Geopolityczne:

Napięcia geopolityczne, takie jak konflikty w Syrii czy na Ukrainie, mogły wpływać na ogólne nastroje na rynkach finansowych, co może wpływać na kurs CHF jako bezpieczną walutę.

Warto zauważyć, że zmienność kursu franka wynika często z nagłych zdarzeń i reakcji inwestorów na bieżące wydarzenia światowe. Inwestorzy powinni śledzić aktualności i analizy, aby zrozumieć, jakie czynniki wpływają na rynki i jak mogą one wpływać na kurs CHF.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przewidywanie dokładnych ruchów na rynku walutowym w krótkim okresie, takim jak najbliższe tygodnie, jest bardzo trudne, ponieważ jest wiele czynników, które wpływają na kursy walut, a wiele z nich jest trudnych do przewidzenia. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki i scenariusze, które mogą mieć wpływ na kurs dolara w najbliższych tygodniach:

1. Decyzje Banków Centralnych:

Decyzje banków centralnych, takich jak Federal Reserve w USA, dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej mogą mieć istotny wpływ na kurs dolara. Oczekiwania co do ewentualnych podwyżek lub obniżek stóp procentowych mogą wpływać na sentyment inwestorów.

2. Wydarzenia Geopolityczne:

Konflikty zbrojne, negocjacje handlowe, napięcia międzynarodowe i inne wydarzenia geopolityczne mogą powodować zmienność na rynku walutowym, w tym dla dolara, jako jednej z głównych światowych walut rezerwowych.

3. Dane Ekonomiczne:

Publikacja danych ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, bezrobocie, inflacja i inne wskaźniki, może wpływać na wartość dolara. Silne dane mogą wzmacniać dolara, podczas gdy słabe mogą go osłabić.

4. Pandemia COVID-19:

Rynek nadal jest pod wpływem pandemii COVID-19. Odpowiedzi rządów na pandemię, tempo szczepień, a także pojawienie się nowych wariantów wirusa mogą wpływać na nastroje inwestorów i kurs dolara.

5. Stany Finansów Publicznych:

Dług publiczny, deficyt budżetowy i polityka fiskalna rządu USA mogą mieć wpływ na postrzeganie dolara przez inwestorów. Duży deficyt budżetowy może zwiększać obawy o stabilność waluty.

6. Wydarzenia w USA:

Rynki będą śledzić wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, w tym decyzje polityczne, reformy podatkowe i inne inicjatywy rządu, które mogą wpływać na gospodarkę i walutę.

W związku z tym, inwestorzy powinni śledzić bieżące wydarzenia, analizy rynku oraz komunikaty banków centralnych, aby uzyskać lepsze zrozumienie bieżącej sytuacji i podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Pamiętaj, że inwestycje na rynku walutowym są zawsze obarczone ryzykiem, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.