W minionym tygodniu na rynkach finansowych miało miejsce wiele niespodziewanych zdarzeń, które wywołały burze na globalnych giełdach i miały znaczący wpływ na wartość wielu walut. Te nieoczekiwane zmiany nastrojów inwestorów i wahania cen stanowią idealny punkt wyjścia do analizy zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) w kontekście innych walut.

Frank szwajcarski od dawna uchodzi za jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie, często ucieczkową dla inwestorów w okresach niepewności. Jego wartość jest ściśle związana z globalnymi tendencjami rynkowymi, co sprawia, że jest cennym obiektem analizy dla traderów walutowych.

Wielu inwestorów zwraca uwagę na CHF ze względu na:

1. Bezpieczną Przystań:

 • W okresach niepewności i turbulentnych rynków, inwestorzy często szukają bezpiecznych aktywów, a frank szwajcarski jest jednym z głównych wyborów ze względu na stabilność polityczną i gospodarczą Szwajcarii.

2. Decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB):

 • Polityka monetarna SNB, zwłaszcza zmiany w stopach procentowych i interwencje na rynku walutowym, mogą wywołać nagłe ruchy w kursie CHF.

3. Sytuację Ekonomiczną w Europie:

 • Szwajcaria graniczy z krajami strefy euro, a wydarzenia polityczne i gospodarcze w tych krajach mogą wpływać na wartość franka.

4. Analizę Techniczną:

 • Traderzy często analizują wykresy CHF w stosunku do innych walut, szukając sygnałów do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego w kontekście ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych może dostarczyć cennych wskazówek dla inwestorów, którzy starają się zrozumieć, jak niespodziewane wydarzenia wpływają na tę wyjątkową walutę. Wartościowe wnioski z takiej analizy mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji inwestycyjnych w kontekście zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Co to jest rynek forex – jak działa?

Rynek Forex, czyli rynek walutowy (od ang. foreign exchange), to globalny rynek, na którym inwestorzy handlują walutami różnych krajów. Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, na którym dziennie dokonuje się transakcji o wartości przekraczającej 6 bilionów dolarów. Forex działa 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, dzięki czemu inwestorzy z różnych stref czasowych mogą uczestniczyć w handlu.

Jak Działa Rynek Forex?

 1. Waluty Główne:
  • Na rynku Forex inwestorzy handlują parami walutowymi, takimi jak EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) lub USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego). Pierwsza waluta w parze to tzw. waluta bazowa, a druga to waluta kwotowana. Kursy walutowe określają, ile jednej waluty potrzeba, aby kupić jedną jednostkę drugiej waluty.
 2. Bullish (Hoss):
  • Inwestorzy przewidujący wzrost wartości pary walutowej otwierają pozycje długie (kupują). Jeśli kurs wzrasta, osiągają zysk.
 3. Bearish (Niedźwiedź):
  • Inwestorzy przewidujący spadek wartości pary walutowej otwierają pozycje krótkie (sprzedają). Jeśli kurs spada, osiągają zysk.
 4. Pips:
  • Zmiany cen na rynku Forex są wyrażane w pipsach, czyli najmniejszych możliwych zmianach w kursie. Dla większości par walutowych pip to ostatnia cyfra po przecinku.
 5. Lewarowanie:
  • Inwestorzy na rynku Forex często korzystają z lewarowania, czyli stosunku pomiędzy pożyczoną kwotą a własnym kapitałem. Lewarowanie pozwala na większe zyski, ale także niesie ze sobą większe ryzyko strat.
 6. Ryzyko i Zarządzanie Kapitałem:
  • Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe na rynku Forex. Inwestorzy stosują różne strategie, takie jak stop loss (ustawienie poziomu, przy którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta), aby zminimalizować straty.
 7. Handel 24/5:
  • Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku, zaczynając od Sydney, przechodząc przez Tokio, Londyn, aż do Nowego Jorku. To oznacza, że inwestorzy mogą handlować w różnych godzinach, w zależności od ich preferencji i dostępności.

Rynek Forex jest miejscem, gdzie inwestorzy indywidualni, instytucje finansowe, korporacje i rządy wymieniają waluty oraz spekulują na ich wartości. Dzięki Internetowi, handel na rynku Forex stał się dostępny dla szerokiego grona osób, umożliwiając im uczestnictwo w globalnych transakcjach walutowych.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?


Rynek Forex (Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych to dwie różne platformy finansowe, na których można handlować. Oto główne różnice między nimi:

1. Instrumenty Handlowe:

 • Forex:
  • Rynek Forex jest miejscem, gdzie handluje się walutami, czyli parami walutowymi, takimi jak EUR/USD czy USD/JPY. Inwestorzy spekulują na zmiany wartości jednej waluty w stosunku do drugiej.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Na giełdzie papierów wartościowych inwestorzy handlują różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, indeksy, surowce, czy towary.

2. Godziny Handlu:

 • Forex:
  • Rynek Forex działa przez 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, rozpoczynając handel w niedzielę wieczorem w Sydney i kończąc w piątek wieczorem w Nowym Jorku. Dzięki temu inwestorzy mają możliwość handlu o każdej porze dnia i nocy.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Giełda ma określone godziny otwarcia i zamknięcia, które zwykle obejmują jeden pełny dzień roboczy. Otwarcie i zamknięcie sesji różnią się w zależności od konkretnej giełdy (np. Wall Street w Nowym Jorku ma inne godziny otwarcia niż giełda w Londynie czy Tokio).

3. Ryzyko i Zwroty:

 • Forex:
  • Forex oferuje wysoki poziom lewarowania, co oznacza, że inwestorzy mogą kontrolować dużą pozycję za pomocą stosunkowo niewielkiego kapitału. To zwiększa potencjalne zyski, ale także ryzyko straty.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Handel na giełdzie jest zwykle mniej skomplikowany w kwestii lewarowania. Zwroty są zwykle niższe w porównaniu z Forex, ale ryzyko jest również bardziej kontrolowane.

4. Przeznaczenie:

 • Forex:
  • Rynek Forex jest głównie miejscem dla spekulantów walutowych, którzy chcą zarabiać na krótkoterminowych ruchach cen walut.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Giełda jest miejscem, gdzie inwestorzy długoterminowi inwestują w akcje firm, obligacje rządowe, fundusze indeksowe itp.

5. Łatwość Dostępu:

 • Forex:
  • Forex jest łatwo dostępny dla inwestorów indywidualnych dzięki platformom handlowym online oferującym dostęp do międzynarodowych rynków walutowych.
 • Giełda Papierów Wartościowych:
  • Inwestycje na giełdzie są często bardziej złożone, wymagają większej wiedzy i mogą być dostępne dla inwestorów indywidualnych za pośrednictwem brokerów papierów wartościowych.

Oba rynki mają swoje zalety i ograniczenia, dlatego wybór między nimi zależy od preferencji, celów inwestycyjnych i poziomu doświadczenia inwestora.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność korony duńskiej

2 / 2

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) względem korony duńskiej (DKK), można przeanalizować historyczne dane dotyczące tych dwóch walut. Przykłady takiej analizy mogą obejmować:

 1. Wykresy Historyczne:
  • Przegląd wykresów kursu CHF/DKK na różnych okresach czasu, takich jak dni, tygodnie i miesiące. To pozwoli zobaczyć, jak zmienia się kurs w dłuższym okresie oraz określić, czy istnieje jakaś określona tendencja wzrostowa lub spadkowa.
 2. Wskaźniki Techniczne:
  • Zastosowanie wskaźników technicznych, takich jak RSI (Relative Strength Index) czy MACD (Moving Average Convergence Divergence), aby zidentyfikować obszary przekupienia i nad sprzedania na wykresie. Te wskaźniki mogą dostarczyć informacji o potencjalnych punktach wejścia i wyjścia.
 3. Analiza Volatility:
  • Śledzenie zmienności kursu, czyli różnicy między najwyższą a najniższą ceną w określonym okresie czasu. Wyższa zmienność może oznaczać większe szanse na zysk, ale też większe ryzyko straty.
 4. Wpływ Wydarzeń Gospodarczych:
  • Analiza, jak ważne wydarzenia gospodarcze wpłynęły na kursy CHF i DKK. Przykłady takich wydarzeń to decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne, polityka pieniężna i polityka fiskalna.
 5. Stosunek Inflacji i Stop Procentowych:
  • Porównanie stóp procentowych i wskaźników inflacji w Szwajcarii i Danii. Różnice w tych wskaźnikach mogą wpłynąć na atrakcyjność danego kraju dla inwestorów.
 6. Kalendarz Ekonomiczny:
  • Monitorowanie kalendarza ekonomicznego, aby być na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami gospodarczymi, które mogą wpłynąć na kursy CHF i DKK.

Pamiętaj, że rynek walutowy jest znany z dużego stopnia zmienności, co oznacza, że kursy walut mogą zmieniać się w krótkim okresie czasu. Dlatego analiza zmienności i innych czynników jest istotna dla inwestorów, którzy chcą handlować na tym rynku.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2016?

W roku 2016 kurs franka szwajcarskiego był w dużej mierze wpływany przez różne czynniki, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały wpływ na kurs franka w 2016 roku:

 1. Polityka Banku Centralnego Szwajcarii (SNB):
  • Polityka monetarna SNB, w tym stopa procentowa i interwencje na rynku walutowym, miały wpływ na wartość franka. Bank Centralny był aktywny na rynku, próbując utrzymać konkurencyjność szwajcarskiej gospodarki.
 2. Wynik Brexitu:
  • Wynik referendum w Wielkiej Brytanii, w którym zdecydowano się na wyjście z Unii Europejskiej (Brexit), spowodował ogólne zmiany na rynkach finansowych, w tym na kursach walut. Wprowadziło to pewną niepewność i mogło wpływać na kurs franka w stosunku do innych walut.
 3. Stosunki Międzynarodowe:
  • Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne i wybory w różnych krajach, mogły wpływać na wartość franka jako bezpiecznej przystani dla inwestorów w czasach niepewności.
 4. Dane Makroekonomiczne:
  • Wzrost gospodarczy, produkcja przemysłowa, inflacja i inne wskaźniki ekonomiczne miały wpływ na oczekiwania inwestorów dotyczące stabilności gospodarki szwajcarskiej, co z kolei wpływało na kurs franka.
 5. Polityka Monetarna Globalnych Banków Centralnych:
  • Polityka monetarna Banku Centralnego Europejskiego (ECB) oraz Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) miała wpływ na kursy walut na całym świecie, w tym również na kurs franka szwajcarskiego.
 6. Ropa Naftowa i Surowce:
  • Kursy surowców, w tym ropy naftowej, miały wpływ na kursy walut, ponieważ gospodarki zależące od eksportu surowców mogą być podatne na zmiany cen surowców na rynku światowym.

Należy pamiętać, że rynek walutowy jest podatny na wiele czynników, a wartość walut może być wynikiem skomplikowanej kombinacji wydarzeń ekonomicznych, politycznych i społecznych zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Przewidywania zmienności kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla franka szwajcarskiego?

Przewidywanie przyszłej zmienności kursu franka szwajcarskiego jest trudne ze względu na wiele czynników wpływających na rynki walutowe. Niemniej jednak, istnieją pewne scenariusze i czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłość kursu CHF:

 1. Polityka Banku Centralnego Szwajcarii (SNB):
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych, interwencje walutowe i polityka monetarna SNB będą miały istotny wpływ na kurs franka. Śledzenie komunikatów i działań banku centralnego może pomóc w przewidywaniu zmian w kursie.
 2. Sytuacja na Rynkach Globalnych:
  • Niestabilność na rynkach globalnych, wynikająca z wydarzeń takich jak konflikty zbrojne, kryzysy polityczne czy pandemia, może sprawić, że inwestorzy będą szukać bezpiecznych przystani, co często sprzyja frankowi jako bezpiecznej walucie.
 3. Dane Makroekonomiczne:
  • Silne lub słabe dane gospodarcze z Szwajcarii mogą wpływać na oczekiwania inwestorów co do stabilności gospodarki i kursu franka.
 4. Polityka Monetarna Innych Banków Centralnych:
  • Polityka monetarna innych ważnych banków centralnych, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego (ECB) i Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed), może wpływać na kurs CHF w zależności od różnic w stopach procentowych i innych instrumentach polityki pieniężnej.
 5. Zmienność na Rynku Surowców:
  • Kursy walut często reagują na zmiany cen surowców, takich jak ropa naftowa czy złoto. W związku z tym, inwestorzy obserwujący rynek surowców mogą przewidzieć ruchy w kursie franka.
 6. Czynniki Geopolityczne:
  • Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty, wybory czy zmiany rządów, mogą wpływać na kursy walut, w tym franka.
 7. Oczekiwania Inwestorów:
  • Niekiedy zmiany w kursach walut są wynikiem oczekiwań inwestorów i spekulantów. Sentyment rynkowy może wprowadzić duże zmiany, zwłaszcza w krótkim okresie.

Należy pamiętać, że rynek walutowy jest niezwykle dynamiczny, a przewidywanie jego ruchów jest zawsze związane z ryzykiem. Inwestorzy często korzystają z różnych analiz technicznych, fundamentalnych i sentymentalnych oraz konsultują się z ekspertami, aby lepiej zrozumieć rynek i podjąć bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.