Rynek walutowy jest jednym z najbardziej dynamicznych i nieprzewidywalnych rynków finansowych na świecie. Wpływ na kursy walutowe mają wiele czynników, takich jak polityka gospodarcza rządu, wydarzenia polityczne, dane makroekonomiczne, a także sentyment inwestorów. To sprawia, że handel walutami może być ryzykowny i trudny do przewidzenia.

Jednakże, pomimo tej nieprzewidywalności, istnieją metody i narzędzia, które pozwalają na analizę rynku i zwiększenie szans na osiągnięcie zysków. Dzisiaj postaramy się przygotować do handlu walutami, analizując nadchodzące wydarzenia i badając wpływ, który mogą mieć na kursy walutowe.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najważniejszymi walutami dla gospodarek są te, które są wykorzystywane jako rezerwowe przez banki centralne na całym świecie. Obecnie są to głównie amerykański dolar (USD), euro (EUR), japoński jen (JPY), funt szterling (GBP) i szwajcarski frank (CHF). Te waluty mają największy wpływ na globalny handel, inwestycje oraz międzynarodowe transakcje, dlatego zmiany w ich wartościach mogą mieć ogromne skutki dla światowej gospodarki. Ponadto, warto zwrócić uwagę na waluty krajów, które mają znaczący wpływ na światową produkcję surowców, takie jak kanadyjski dolar (CAD) i australijski dolar (AUD), ponieważ ich kursy są silnie związane z cenami surowców takich jak ropa naftowa, gaz ziemny czy metale.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna na rynku walutowym korzysta z różnych narzędzi i wskaźników, które pomagają w prognozowaniu kierunku ruchu cen walut. Poniżej przedstawiam kilka z najważniejszych z nich:

 1. Wykresy cenowe – podstawowym narzędziem analizy technicznej jest wykres cenowy. Pozwala on na obserwowanie historii cen danej waluty i identyfikowanie trendów, poziomów wsparcia i oporu oraz formacji technicznych.
 2. Średnie kroczące – są to wskaźniki, które pozwalają na zidentyfikowanie trendu na rynku. Średnia krocząca to średnia cena zamknięcia z określonego okresu, która jest aktualizowana na bieżąco. Dzięki temu można łatwiej zidentyfikować zmiany trendu.
 3. Oscylatory – to wskaźniki, które pokazują nam moment, w którym dana waluta jest przekupiona lub przeceniona. Przykładem takiego oscylatora jest RSI (Relative Strength Index), który mierzy siłę trendu.
 4. Formacje techniczne – to określone wzorce, które pojawiają się na wykresie i mogą wskazywać na to, jak zachowa się cena w przyszłości. Przykładami formacji technicznych są m.in. trójkąty, kanały, głowy i ramiona.
 5. Poziomy wsparcia i oporu – to określone poziomy cenowe, na których cena może napotkać trudności w kontynuowaniu ruchu w danym kierunku. Te poziomy można określić na podstawie wcześniejszych szczytów i dołków na wykresie.
 6. Fibonacci retracement – to narzędzie, które pozwala na określenie poziomów cenowych, na których można oczekiwać odwrócenia trendu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu poziomów procentowych wynikających z sekwencji Fibonacciego.

Analiza techniczna jest jednym z podejść do analizy rynku walutowego, ale w połączeniu z analizą fundamentalną, która uwzględnia czynniki zewnętrzne, takie jak polityka gospodarcza czy dane makroekonomiczne, może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu sytuacji na rynku.

Analiza zmienności kursu franka w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

W pierwszym kwartale każdego roku, kurs franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut jest zwykle silnie uzależniony od sytuacji na rynkach globalnych oraz wydarzeń w Szwajcarii. Przeanalizujmy zmienność kursu CHF w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych:

 • 2022: W pierwszym kwartale 2022 roku kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny. W ciągu trzech miesięcy wartość CHF wobec EUR zmniejszyła się nieznacznie o około 0,5%. Na tę stabilizację wpłynęły głównie niskie stopy procentowe w Szwajcarii, które powodują, że CHF staje się mniej atrakcyjny dla inwestorów.
 • 2021: W pierwszym kwartale 2021 roku kurs CHF był stabilny, co wynikało z niskiego poziomu zmienności na rynkach finansowych. Jednakże, w lutym 2021 roku kurs CHF wzrósł w stosunku do innych walut, ponieważ wybuch pandemii COVID-19 spowodował wzrost awersji do ryzyka na rynkach.
 • 2020: Pierwszy kwartał 2020 roku był dla franka szwajcarskiego bardzo trudny. W wyniku pandemii COVID-19, inwestorzy zaczęli szukać bezpiecznych przystani w postaci CHF, co spowodowało znaczny wzrost jego wartości. W ciągu trzech miesięcy wartość CHF wobec EUR wzrosła o ponad 5%, a wobec USD o ponad 3%.
 • 2019: W pierwszym kwartale 2019 roku kurs franka szwajcarskiego pozostawał stabilny wobec innych walut. Niemniej jednak, w marcu 2019 roku Szwajcaria zanotowała niespodziewany spadek sprzedaży detalicznej, co wpłynęło negatywnie na wartość CHF.
 • 2018: W pierwszym kwartale 2018 roku kurs CHF wzrósł w stosunku do innych walut, co wynikało z napięć na rynkach finansowych i niepewności związanej z sytuacją w Europie. W ciągu trzech miesięcy wartość CHF wobec EUR wzrosła o około 3%.

Podsumowując, kurs franka szwajcarskiego jest zwykle silnie uzależniony od sytuacji na rynkach globalnych, awersji do ryzyka oraz wydarzeń w Szwajcarii, takich jak decyzje banku centralnego czy dane makroekonomiczne.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność reala brazylijskiego


W ostatnich latach kurs franka szwajcarskiego i reala brazylijskiego wykazywał zróżnicowaną zmienność. W 2019 roku kurs franka do reala utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie, jednak wraz z nadejściem pandemii COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 roku nastąpiła gwałtowna zmienność na rynku walutowym.

W marcu 2020 roku kurs franka błyskawicznie wzrósł wobec wielu walut, w tym wobec reala brazylijskiego. W ciągu zaledwie kilku dni kurs franka wzrósł o około 20% wobec reala, a w ciągu miesiąca zmienność ta sięgnęła nawet 30%. Wynikało to głównie z paniki inwestorów, którzy zaczęli szukać bezpiecznych przystani na rynkach finansowych w obliczu globalnej pandemii i spowolnienia gospodarczego.

Od tego czasu kurs franka do reala brazylijskiego wykazuje niestabilność i często podlega gwałtownym wahaniami, wynikającym z różnych czynników makroekonomicznych i geopolitycznych, takich jak polityka banku centralnego Szwajcarii, sytuacja gospodarcza w Brazylii, zmienność na rynkach globalnych, itp.

Ważne jest również zauważenie, że frank szwajcarski jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie i często służy jako alternatywa dla inwestorów szukających bezpiecznych portów w czasie niepewności na rynkach. Dlatego w niepewnych okresach jego kurs może wzrosnąć wobec innych walut, w tym reala brazylijskiego, który jest uważany za bardziej ryzykowny.

Jakie wydarzenia w historii istnienia waluty miały znaczący wpływ na zmienność kursu franka?

Historia franka szwajcarskiego jest bogata w wydarzenia, które miały znaczący wpływ na zmienność kursu tej waluty. Oto kilka z nich:

 1. Utworzenie Europejskiego Mechanizmu Wymiany Walut (ERM) w 1979 roku, który wprowadził sztywny kurs wymiany walut w Europie. Kurs franka został ustalony na poziomie 1,5 CHF za 1 EUR. W 1992 roku spekulanci walutowi, w tym George Soros, wywołali kryzys, który zmusił Szwajcarię do porzucenia systemu ERM.
 2. W 2008 roku kryzys finansowy i gospodarczy wywołany kryzysem kredytowym w Stanach Zjednoczonych doprowadził do osłabienia globalnej gospodarki. W wyniku tego szwajcarski bank centralny (SNB) podjął decyzję o interwencji na rynku walutowym, kupując duże ilości euro i dolarów amerykańskich w celu osłabienia wartości franka.
 3. W 2011 roku SNB ustanowił minimalny kurs wymiany franka wobec euro na poziomie 1,20 CHF za 1 EUR. Miało to na celu ochronę szwajcarskiej gospodarki przed osłabieniem konkurencyjności eksportowej z powodu zbyt silnego franka. Jednak w 2015 roku SNB zdecydował się na nagłe porzucenie tego minimalnego kursu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu wartości franka.
 4. W 2019 roku szwajcarskie banki, w tym Credit Suisse i UBS, zostały oskarżone o manipulowanie rynkiem walutowym, co miało wpływ na wartość franka i innych walut.

Warto jednak zauważyć, że zmienność kursu franka wynika nie tylko z wydarzeń historycznych, ale także z wielu czynników ekonomicznych, takich jak sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie, poziom inflacji, decyzje banków centralnych i wiele innych.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Prognozowanie przyszłych zmian kursów walutowych jest trudne i zawsze obarczone pewnym ryzykiem. Jednakże istnieją różne czynniki, które mogą wpłynąć na kurs franka i stworzyć różne scenariusze dla przyszłych notowań.

Jeden z czynników, który może wpłynąć na kurs franka, to sytuacja gospodarcza w Szwajcarii. Zmiany w stopach procentowych oraz raporty dotyczące inflacji i bezrobocia mogą wpłynąć na wartość franka. Ponadto, globalne wydarzenia gospodarcze, takie jak decyzje polityczne i zmiany w handlu międzynarodowym, również mogą wpłynąć na wartość franka.

Innym czynnikiem wpływającym na kurs franka jest popyt i podaż na rynku walutowym. Gdy popyt na frank jest wyższy niż podaż, jego wartość rośnie, a gdy podaż przewyższa popyt, jego wartość spada.

Ważne jest również, aby zauważyć, że kurs franka często jest powiązany z kursami innych walut, takich jak euro i dolar amerykański. W przypadku zmian w wartości tych walut, kurs franka również może ulec zmianie.

Ostatecznie, prognozowanie przyszłych zmian kursów walutowych jest zawsze trudne i opiera się na wielu czynnikach, które nie zawsze można przewidzieć. W związku z tym, inwestycje na rynku walutowym powinny być zawsze dokonywane z uwzględnieniem ryzyka i zrozumieniem, że zmienność kursów może być bardzo wysoka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.