Jeśli studiujesz w szkolnictwie wyższym, w Twoim najlepszym interesie jest złożenie wniosku o kredyt studencki. Rzeczywiście, stosowane stawki są wyjątkowo niskie, co oznacza, że ​​koszt kredytu pozostanie bardzo ograniczony. Co więcej, do określonej kwoty nie potrzebujesz poręczyciela.

Oprocentowanie kredytów poniżej 1%: skorzystaj z tych historycznie niskich stawek

Warunki ofert kredytów studenckich różnią się w zależności od sieci bankowej i profilu kredytobiorców. Jednak obecnie wszystkie placówki oferują bardzo korzystne warunki kredytowania. Tak więc w środowisku charakteryzującym się historycznie niskimi stopami procentowymi student może pożyczyć kilkadziesiąt tysięcy euro przy oprocentowaniu (efektywna roczna stopa procentowa) poniżej 1%. Rzeczywisty koszt pożyczki jest bowiem bardzo ograniczony.

Raczej elastyczne warunki

Aby skorzystać z historycznie niskich stóp procentowych i ubiegać się o kredyt studencki, musisz być zapisany na studia wyższe i nie przekraczać granicy wieku, między 27 a 30 rokiem życia, w zależności od instytucji. Warunki pożyczki zależą częściowo od wybranego kursu i jego placówek.

Po zaakceptowaniu pożyczka studencka może być wykorzystana w dowolny sposób. Dzięki pożyczonym sumom możesz opłacić czesne, czynsz, samochód, bieżące wydatki, a nawet pobyt za granicą.

Warunki spłaty są również ustalane w momencie podpisania pożyczki. Z bankierem będziesz musiał określić czas trwania spłaty franczyzy (okres, w którym nic nie spłacasz lub tylko odsetki) oraz czas trwania fazy amortyzacji (w której kredyt jest spłacany). Im dłużej trwają te dwa okresy, tym bardziej wzrasta koszt kredytu.

Nie masz poręczyciela? Państwo może ręczyć za Ciebie

Aby ubiegać się o kredyt studencki, konieczne jest posiadanie poręczyciela zamieszkałego we Francji metropolitalnej. Wskaźnik zadłużenia brany pod uwagę przy kalkulacji kredytu oparty jest na dochodach tego poręczyciela. Najczęściej uczeń wzywa rodziców do roli poręczyciela.

Jeśli jednak masz trudności ze znalezieniem poręczyciela, gwarancja państwowa może zostać aktywowana. W tym przypadku państwo występuje jako poręczyciel pożyczki do 15 000 euro. Spłata pożyczki rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Aby uzyskać taką gwarancję, należy zwrócić się do banków partnerskich tego systemu (Societe Generale, Banque Populaire, Caisses d’Epargne, Crédit Mutuel i CIC).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.