Analitycy Rabobank powiedzieli na spotkaniu politycznym FOMC w grudniu, że spodziewają się, że Rezerwa Federalna USA podniesie referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych, a decydenci zrewidują ostateczną prognozę stóp procentowych do około 5 procent. GUARDIAN CONSUMER SHOWS FINAL MARKETS „Oczekujemy, że Powell będzie nadal opierał się obniżce stóp procentowych w 2023 r., powtarzając, że polityka musi zostać zaostrzona przez jakiś czas, aby przywrócić stabilność cen, a historia zdecydowanie ostrzega przed przedwczesnym luzowaniem polityki. Zgodnie z konsensusem, wykres rozrzutu prawdopodobnie pokaże znaczące rozbieżności z ostateczną ofertą. Może to stać się bardziej widoczne w 2023 r., gdy niektórzy wyborcy zostaną bardziej pozbawieni praw wyborczych”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.