Moskwa. 30 września. INTERFAX.RU – Od 30 września Narodowe Centrum Rozliczeniowe (NCC) podwyższyło z 10% stawkę karną stosowaną przy zawieraniu transakcji swap w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz karę za nienależyte wykonanie zobowiązań pieniężnych w dolarach amerykańskich do 50% , donosi portal Moskiewska Giełda.

Na początku marca, w warunkach dużej zmienności na rynku walutowym, NCC podniósł kurs transakcji w dolarach do 40%, a na krótki okres pół dnia 3 marca – do 200%. Od 18 marca wysokość kary utrzymywała się na poziomie 4%, 29 września została podniesiona do 10%.

Parametr ten służy do rozliczania przypadków niewykonania zobowiązania przez uczestników rozliczających. W warunkach dużej zmienności na rynku uczestnikom bardziej opłaca się rolowanie pozycji na następny dzień niż terminowe wywiązywanie się z zobowiązań wobec NCC. Podwyższenie stawki kary pozwala NCC na pełne i terminowe wywiązywanie się z zobowiązań rozliczeniowych wobec uczestników rynku. Wzrost wskaźnika kar służy jako wskaźnik zwiększonej zmienności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.