• Przed 103
  • Pewność produkcji 104
  • Przed 106
  • Zaufanie usług 106
  • Przed 107

Złożony odczyt pozostaje mniej więcej niezmieniony od lipca (103,4 w sierpniu wobec 102,8 w lipcu), ponieważ warunki gospodarcze we Francji nadal słabną. Patrząc na szczegóły, warunki zatrudnienia są postrzegane jako słabsze i jest to coś, na co należy zwrócić uwagę, ponieważ w nadchodzących miesiącach aktywność spada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.