Moskwa. 22 lipca. INTERFAX.RU – Bank Rosji nazwał niedopuszczalną automatyczną zgodę na żądania historii kredytowej podczas rejestracji produktów finansowych, zaleca instytucjom finansowym unikanie takiej praktyki, wynika z komunikatu regulatora.

Bank Centralny zidentyfikował przypadki, w których dana osoba nie może faktycznie odmówić zgody na wniosek o historię kredytową, z wyjątkiem odmowy przyjęcia produktu finansowego jako całości – na przykład otwarcia karty, konta, depozytu. Ponadto czasami jest zmuszony zgodzić się na prośby kilku firm jednocześnie, w tym związanych z bankiem lub organizacją mikrofinansową, nie mając wyboru.

Aby uniknąć tej praktyki, Bank Centralny zalecił instytucjom finansowym zapewnienie w umowach, które zawierają zezwolenie na żądanie, możliwości zaznaczenia zgody lub braku zgody w celu udostępnienia historii kredytowej. Jeżeli zgoda jest wymagana dla kilku firm, powinno być możliwe zrobienie podobnych notatek w dokumencie dla każdej z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.