Tag: Jak zazwyczaj zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?